3D-Koneohjaus

3D-koneohjauksessa rakennuksen perustus-, salaoja, putki- sekä pihasuunnitelmista tehdään kaivinkoneelle koneohjausmalli, josta kuljettaja näkee koneessa olevalla näytöllä tulevat putkien ja kaapeleiden sijainnit sekä eri kaivuu- ja täyttötasot. Ja mikä tärkeintä, hän näkee myös tulevan kotinne tarkan sijainnin. Tämä tehostaa työtä ja tuo tarkkuutta pohjien kaivuuseen.

Kustannussäästöä syntyy, kun erillistä mittaajaa ei tarvita pohjan kaivuvaiheessa. Myös esimerkiksi ylikaivuulta vältytään, mikä säästää kiviaineskustannuksissa. Koneohjausjärjestelmällä päästään jopa +-2 cm tarkkuuteen.

Koneella voidaan ottaa tarketieto eri kaivuutasoista työvaiheen aikana tai asennettujen putkien ja kaapeleiden sijainneista. Näillä tiedoilla suunnittelija voi loppupiirustuksiin merkitä todenmukaiset sijainnit eri maanrakennusvaiheen rakenteille. Tämä tuo osaltaan kustannussäästöä tulevaan, kun esimerkiksi sähkökaapeleiden etsimiseen ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa vaan ne ovat suunnitelmien mukaisilla sijainneilla.

Koneohjausmallin luomiseen riittää yleensä asemakuva ja perustuskuva DWG-muodossa.

3D-koneohjauksen hyödyt

  • Tehokkuus
  • Korkea laatu
  • Kustannussäästöt
  • Tarkkuus
  • Työturvallisuus